E-mail disclaimer

Een e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Mocht een e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen abusievelijk niet bij de beoogde geadresseerde terecht zijn gekomen, verzoeken wij u vriendelijk terstond de afzender op de hoogte te stellen en het originele e-mailbericht te verwijderen zonder de inhoud en bijlagen te vermenigvuldigen, te gebruiken of te verspreiden aan anderen dan de bedoelde geadresseerde. Hoveniersbedrijf Tuinier / Tuinier Krimpen B.V. en haar gelieerde ondernemingen staan niet in voor de correcte en volledige overbrenging en tijdige ontvangst van een verzonden e-mailbericht. Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Hoveniersbedrijf Tuinier / Tuinier Krimpen B.V. en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van virussen.